TEMEL FİYAT TAHMİNLERİ

KyPowerFundamentals (KyPF) saatlik enerji fiyat tahminleri oluşturmaktadır. Bu yazılım piyasadaki önlem ve yönetim değişikliklerininin etkilerini değerlendirmek için kullanılır ve stratejik yatırım kararları oluşturmak ve ticari faaliyetleri desteklemek açısından faydalıdır.

KyPF’nin hususiyeti Monte Carlo simülasyonlarını temel elektrik piyasası modellemesine entegre etmesidir. Bu da gelecekteki gelişmelere dair, geleneksel temel piyasa modellerine kıyasla, çok daha geniş bir bakış açısı sağlamaktadır.

KyPF’nin Yararları:

1. Monte Carlo analizini temel modellemeyle birleştirme

Temel piyasa modeli gelecekte beklenen elektrik fiyatlarını yakıt fiyatları tahminleri, talep, yenilenebilir enerji üretimi, vs. gibi faktörlerle ilgili tahminlere göre hesaplamaktadır. Bu tahminlerin bazıları oldukça yüksek belirsizlik içerebilir. Bu sebeple model Monte Carlo simülasyonlarını kullanmaktadır. Bu emsalsiz özellik birleşik yakıt ve elektrik fiyat simülasyonları oluşturmayı mümkün kılar. Bu geniş perspektif daha başarılı ticari ve yatırım kararları alabilmek için zorunludur.

 

fundamental-curves

2. Gelecekle ilgili talep ve yenilenebilir enerji üretimi tahmini oluşturma

Temel saatlik optimizasyon hesaplama için detaylı talep ve yenilenebilir elektrik üretimi verileri gerekir. Kapasite geliştirme tahminlerine dayanarak, akıllı bir algoritim geçmişe dayalı/tarihsel bilgileri detaylı bir tahmine dönüştürür.

3. Her ayrı elektrik santralı için detaylı veri ve çıktı

Her bir elektrik termik santral için (kapasite, başlangıç fiyat-eğrisi, maliyet, vs.) detaylı veri sağlanır.  Çıktılarda her bir santralın sevkiyatları ayrı ayrı gösterilir. Bu size genel üretim ve karbon emisyonu hakkında bilgi verir. Bu temel bilgi stratejik kararlarda önem taşır.

4. Enerji depolamasında optimizasyon

Fosil yakıtla çalışan geleneksel elektrik termik santralleri hemen hemen tüm piyasalarda fiyat belirleyici rol oynayan santrallerdir.  Yenilenebilir enerjilerdeki büyüme enerji depolamayı önemli duruma getirmektedir. KyPF modeli pompa-hidro-elektrik ve öteki enerji depolama imkanlarını (batarya) içermektedir.

5. Bölgeler arası bağlantı kapasitesinin optimizasyonu

Elektrik piyasaları genellikle diğer bölgelerdeki elektrik piyasalarına bağlıdırlar. Bu aynı ülke içinde (mesela Japonya gibi) ya da ülkelerarası olabilir (Türkiye gibi). KyPF kullanıcısı verileri bölgelere göre ayrı ayrı tespit edebilir, ya da bölgelerarası iletim kapasitelerini tanımlayabilir. Bu model böylelikle tüm bölgeler arasında birleşik bir optimizasyon icra eder. Bu da kapasitelerin tam anlamıyla kullanılabilmesi açısından elektriğin yüksek fiyatlı bölgelerden düşük fiyatlı bölgelere akışını sağlar.

Özellikler

KyPF elektrik santrallerinin optimum sevkiyatıyla ilgili olarak bu santrallerin yüzlercesini içeren hesaplamalar yapabilir. Her santral için saatlik detaylı model hesaplaması (başlangıç fiyat-eğrisi, çalıştırma süresi, bakım periyotları, vs.) yapılmaktadır.  Pek çok piyasa bir arada ve aynı anda modellendirilir, bu da bağlantı akışlarını optimize eder.

KyPF KYOS Analitik Platformu’na tamamıyla entegre olmuştur.  Otomatik veri girişleri ile güncel eğrilere ulaşmak her zaman mümkündür.

Metodoloji

KyPF sadece basit bir merit order ya da fiyat azaltma modelinin ötesine geçmektedir. Rekabetçi bir elektrik piyasasındaki gerçek davranışları taklit eder. Elektrik üreticileri karlarını arttırmak için santrallerini işletirlerken, piyasa fiyatları her saat arz talep dengesini oluşturmaya çalışır.

KyPF elektrik santrallerinin optimal ekonomik saatlik sevkiyatı için çok hızlı algoritmalar kullanmaktadır.  Bu saatlik piyasa fiyatlarını elde edebilecek bir metodoloji ile birleştirilir. Optimizasyon metodolojisi saatlik piyasa fiyatlarını bulur. Bu optimizasyon ile elektrik santralleri, enerji depolama imkanları ve bağlantı kapasitelerinden en üst düzeyde istifade edilir. Toplam üretim ve talep birbirine her alanda uyumlanır.