RİSK ANALİZİ

VaR (Value-at-Risk) risk yöneticilerine ve elektrik terdarikçileri piyasadaki riskleri yönetebilme konusunda yardımcı olacak ve doğru pozisyonları almalarını sağlıyacak bir portföy sunmaktadır. Gelecekte olabilecek potansiyel kayıplar konusunda öngörüler sunmakta ve doğru kararları alabilmek konusunda yardımcı olmaktadır. Pozisyonlar değiştirilebilir, yeni işlemler yapılabilir (fiyat emniyeti, vs.), veya daha fazla sermaye kullanılabilir.

Risk Analizinin Yararları

1. Potansiyel kayıpları önceden görebilme

VaR portföyün piyasa değerinin belirli bir gelecekte ne kadar değişebileceğini belli bir kesinlik seviyesine göre hesaplar. Örnek olarak, 10 günlük 1 milyon dolar %95 VaR, %95 oranındaki durumlarda 10 günlük sürede piyasa değerinin 1 milyon dolardan fazla düşmeyeceğini gösterir. Tüm anlaşmalar ve varlıklardan oluşan pozisyonlar (elektrik santralleri, gaz depolamaları, swing kontratlar, vs.) KYOS VaR modeline tamamıyla dahildirler. VaR önceki günlerin piyasa riskleriyle kıyaslanabilir, böylece potansiyel trendleri ortaya çıkar. VaR esnek bir formatta sunulmaktadır, böylece kullanıcılar temel risk kaynaklarını tespit edebilirler.

 

var-1.png

2. Piyasada risk oluşturanları belirleme

VaR için temel risk oluşturucular i) pozisyonlar ii) mal piyasasındaki fiyat oynaklığıdır. VaR modeli hem pozisyonları hem de aylık piyasa iniş çıkışlarını göşterir ve riskler konusunda tam bir öngörü elde etmenizi sağlar.

3. Ticaret limitlerine ihlalin kontrolü

Her gün VaR uygun VaR limitiyle kıyaslanmaktadır. Gereken limit toplam portföy ya da kısmi olarak konabilir. VaR limiti ihlal edildiğinde hemen bir sinyal alınır ve de böylece piyasa riskleri azaltılabilir.

Özellikler

VaR modeline bütün maruz kalınabilecek riskler dahil edilmiştir. Sadece kontratları değil aynı zamanda enerji santralleri, swing kontratlar ve gaz depolarını da içine alır.

KyVar KYOS Analitik Platformunun içine tamamen entegre olmuştur. Otomatik veriler her gün güncel VaR hesaplamaları elde etmenizi sağlar.

Metodoloji

KYOS Analitik Platformundaki standart VaR modeli varyans-kovaryans matriksi üzerine dayanmaktadır. Parametrik VaR, normal VaR ya da varcovar VaR olarak adlandırılır. Kullanımı ve sonuçların yorumlanması son derece kolaydır. Veri girişi olarak aylık tüm fiyatların değişkenliklerine ve korelasyonlarına ihtiyaç duyar. Bu parametreler modelde geçmiş/tarihsel piyasa fiyatlarına göre otomatik olarak hesaplanırlar.

KYOS alternatif metodololar olarak Monte Carlo simülasyonunu ve geçmişe dayalı/tarihsel simülasyon yaklaşımlarını da sunmaktadır. Özellikle piyasa fiyat dönüşleri çok güzel bir “normal dağılım” vermeyince bu yaklaşımlar daha doğru sonuç vermektedir. Monte Carlo simülasyonu için KySim fiyat simülasyonları kullanılmaktadır. Tarihsel simülasyon yaklaşımı için ise model piyasa fiyatlarındaki değişiklikleri dağıtım varsayımlarını kullanmadan direk olarak tarihi bilgilerden almaktadır, bu da parametrik olmayan VaR yaklaşımıdır.