Portfolio Category: Eğriler

KySim KYOS Analitik Platformundaki temel Monte Carlo simülasyon motorudur. Elektrik tedarikçilere ve risk yönetimi uzmanlarına değerlendirme ve risk yönetimi konularında…

Daha fazla bilgi

KyPowerFundamentals (KyPF) saatlik enerji fiyat tahminleri oluşturmaktadır. Bu yazılım piyasadaki önlem ve yönetim değişikliklerininin etkilerini değerlendirmek için kullanılır ve stratejik…

Daha fazla bilgi