SANAYİCİLER

Elektrik masrafları bir şirketin toplam masraflarının önemli bir oranına tekabül edebilirler. Şirketler düşük bir elektrik fiyatına sahip olmak isterler, ancak satın alma konusunda zaman ayarlamasını tam anlamıyla mükemmel kılmak hemen hemen imkansızdır. Ancak yine de yapılabilecek bazı şeyler vardır ve bunlardan en önemlisi de güncel piyasa fiyatları konusunda saydam ve doğru bir anlayışa vakıf olabilmektir.  İkinci olarak sanayicilerimizin fiyat hareketliliklerine ne kadar maruz kaldıklarını değerlendirebilmeleri gerekir. 

KYOS’un analiz tecrübesiyle müşterilerimiz değişik anlaşmaları, satın alma stratejilerini, ticari karaları kıyaslayabilme imkanına kavuşurlar.  KYOS ortalama potansiyel maliyet ve potansiyel dezavantajlar konusunda müşterilerimizi aydınlatır.

Ayrıca müşterilerimiz KYOS portföy yönetim sistemini (CTRM veya ETRM) kullanarak günlük finansal yönetimi başarıyla gerçekleştirebilirler.