ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ

KYOS elektrik üreticilerini mal varlıklarına bağlı olarak karlarını arttırmaları yönünde yönlendirir ve yardımcı olur.

  • doğal gaz ve kömür santralleri
  • yenilenebilir enerji üretimi: rüzgar, güneş, hidro elektrik, biokütle, jeotermal, vs.
  • birleşik ısı ve elektrik üretimi (kojenerasyon)

power-producers-1.png

Sevkiyat optimizasyon yazılımı bir elektrik santralinden para kazanmak için en temel ihtiyaçlardandır. KyPlant isimli ürün bu ihtiyaca mükemmel cevap verir.

Bunun yanı sıra, elektrik üreticileri doğru fiyat tahminlerine ihtiyaç duyarlar. Günlük ticari işlemler iyi tahmin ve öngörü gerektirir. Stratejik kararlar da sağlam öngörülere dayanır.  KYOS bütün bunlar için müşterilerimize çeşitli fiyat forward-eğrileri sunmaktadır.